Jeg ønsker psykologbehandling

Helse og arbeid: behandling hos psykolog ved angst og depresjon

Vårt behandlingstilbud «Helse og Arbeid» er en del av den offentlige spesialisthelsetjenesten. Får å få hjelp hos oss trenger du en henvisning fra din fastlege.
Henvisningen bør inneholde informasjon om: 1) Aktuelle symptomer 2) Aktuell livssituasjon, 3) Arbeidssituasjon; type jobb og eventuelle belastninger/funksjonsfall, sykmeldingsstatus, 4) Tidligere sykdomshistorikk. 5) Behandlingsbehov/ønsket terapeutisk prosjekt.

Henvisningsrutiner Helse Sør Øst (Oslo, Viken, Innlandet)
Fastlegen din skriver henvisningen til oss, men henvisningen må først sendes til ditt lokale Distrikspsykiatriske Senter (DPS) for en rettighetsvurdering.

DPS vil, etter å ha sett på din henvisning, vurdere om du har «rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten» – som betyr at de vurderer om spesialisthelsetjenesten er der du vil få best mulig hjelp for dine plager. Dersom du vurderes å ha en slik rett, vil DPS sette en fristdato for når du senest skal få tilbud om time hos en behandler. DPS oversender da henvisning til oss, og vi sender deg et brev som bekrefter at vi har mottatt henvisningen, samt informasjon om når vi har ledig time til deg.

Henvisningsrutiner Helse Vest (Rogaland)

Fastlegen din sender henvisningen direkte til oss.
Vårt inntaksteam vil så vurdere om du har «rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten». Det betyr at de vil vurdere om spesialisthelsetjenesten er der du vil få best mulig hjelp for dine plager. Dersom du vurderes å ha en slik rett, vil inntaksteamet sette en fristdato for når du senest skal få tilbud om time hos en behandler. Vi sender deg da et brev som bekrefter at du har fått rett til helsehjelp, samt informasjon om når vi har ledig time til deg.