Helse og arbeid: behandling hos psykolog ved angst og depresjon

 

Vårt behandlingstilbud «Helse og Arbeid» er en del av den offentlige spesialisthelsetjenesten, med vanlig egenandel tilsvarende spesialisthelsetjenesten for øvrig.

Som oftest har vi kort ventetid for å få time hos en av våre behandlere. Får at pasienten skal få hjelp hos oss må pasienten henvises fra lege (primærlege eller spesialist) eller psykolog (som arbeider som helsepersonell)

 

For henvisere i Helse Sør Øst (Oslo, Viken, Innlandet):

Henvisningen bør inneholde informasjon om:

  1. Aktuelle symptomer
  2. Aktuell livssituasjon
  3. Arbeidssituasjon; type jobb og eventuelle belastninger/funksjonsfall, sykmeldingsstatus
  4. Tidligere sykdomshistorikk
  5. Behandlingsbehov/ønsket terapeutisk prosjekt

Henvisning sendes lokalt DPS for rettighetsvurdering.

DPS vil, etter å ha sett på din henvisning, vurdere om du har «rett til oppfølging i spesialisthelsetjenesten» – som betyr at de vurderer om spesialisthelsetjenesten er der du vil få en best mulig oppfølging for dine plager. Dersom du vurderes å ha en slik rett, vil DPS sette en fristdato for når du senest skal få et tilbud om en time hos en behandler. DPS oversender da henvisning til oss, og vi sender deg et brev som bekrefter at vi har mottatt henvisningen, samt informasjon om når vi har ledig time til deg.

 

For henvisere i Helse Vest (Rogaland):

Pasienten henvises etter vanlig prosedyre til spesialisthelsetjenesten. Henvisning sendes elektronisk via Norsk Helsenett til Frisk Utvikling AS, psykisk helsevern for voksne. Alternativt per post til Frisk Spesialist, Randabergveien 300B, 4070 Randaberg.

Henvisningen bør inneholde informasjon om:

1.Aktuelle symptomer
2.Aktuell livssituasjon
3.Arbeidssituasjon; type jobb og eventuelle belastninger/funksjonsfall, sykmeldingsstatus
4.Tidligere sykdomshistorikk
5.Behandlingsbehov/ønsket terapeutisk prosjekt

Vi vil, dersom pasienten vurderes å ha rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, sette en fristdato for når pasienten senest skal få et tilbud om en time hos en behandler. Vi sender da brev til pasienten, med kopi til henviser, som bekrefter at vi har mottatt henvisningen, samt informasjon om når vi har første ledig time hos oss.

Ved spørsmål om behandlingstilbudet vårt, hvordan du henviser pasienter, ventetider o.l. er det bare å ta direkte kontakt med oss!