Helse og arbeid: behandling hos psykolog ved angst og depresjon

Vårt behandlingstilbud «Helse og Arbeid» er en del av den offentlige spesialisthelsetjenesten. Får å få hjelp hos oss trenger du en henvisning fra din fastlege.

Henvisningen bør inneholde informasjon om:

  1. Aktuelle symptomer
  2. Aktuell livssituasjon
  3. Arbeidssituasjon; type jobb og eventuelle belastninger/funksjonsfall, sykmeldingsstatus
  4. Tidligere sykdomshistorikk
  5. Behandlingsbehov/ønsket terapeutisk prosjekt

Fastlegen din skriver henvisningen til oss, men henvisningen må først sendes til ditt lokale Distrikspsykiatriske Senter (DPS) for en rettighetsvurdering.

DPS vil, etter å ha sett på din henvisning, vurdere om du har «rett til oppfølging i spesialisthelsetjenesten» – som betyr at de vurderer om spesialisthelsetjenesten er der du vil få en best mulig oppfølging for dine plager. Dersom du vurderes å ha en slik rett, vil DPS sette en fristdato for når du senest skal få et tilbud om en time hos en behandler. DPS oversender da henvisning til oss, og vi sender deg et brev som bekrefter at vi har mottatt henvisningen, samt informasjon om når vi har ledig time til deg.