Helse og arbeid: behandling hos psykolog ved angst og depresjon

 

Vårt behandlingstilbud «Helse og Arbeid» er en del av den offentlige spesialisthelsetjenesten, med vanlig egenandel tilsvarende spesialisthelsetjenesten for øvrig.

Som oftest har vi kort ventetid for å få time hos en av våre behandlere. Får at pasienten skal få hjelp hos oss må pasienten henvises fra lege (primærlege eller spesialist) eller psykolog (som arbeider som helsepersonell)

 

For henvisere i Helse Sør Øst (Oslo, Viken, Innlandet):

Henvisningen bør inneholde informasjon om:

  1. Aktuelle symptomer
  2. Aktuell livssituasjon
  3. Arbeidssituasjon; type jobb og eventuelle belastninger/funksjonsfall, sykmeldingsstatus
  4. Tidligere sykdomshistorikk
  5. Behandlingsbehov/ønsket terapeutisk prosjekt

Henvisning sendes lokalt DPS for rettighetsvurdering.

DPS vil, etter å ha sett på din henvisning, vurdere om du har «rett til oppfølging i spesialisthelsetjenesten» – som betyr at de vurderer om spesialisthelsetjenesten er der du vil få en best mulig oppfølging for dine plager. Dersom du vurderes å ha en slik rett, vil DPS sette en fristdato for når du senest skal få et tilbud om en time hos en behandler. DPS oversender da henvisning til oss, og vi sender deg et brev som bekrefter at vi har mottatt henvisningen, samt informasjon om når vi har ledig time til deg.

 

For henvisere i Helse Vest (Rogaland):

Fra 01.04.2022 skal henvisninger til Frisk Spesialist sitt tilbud om arbeidsrettet behandling i Helse Vest sendes til Sola DPS for rettighetsvurdering. Henvisning merkes «Frisk Spesialist, Helse og Arbeid», og sendes sendes elektronisk til Sola DPS, eller med ordinær post til Helse Stavanger HF,

Psykisk helsevern voksne, Sola DPS, Postboks 8100, 4068 Stavanger.

Dersom pasienten vurderes å ha rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, blir det satt en frist for når pasienten senest skal få tilbud om en samtale. Pasienten får brev med informasjon om dette fra Sola DPS. Deretter sendes brev med innkalling til timeavtale direkte fra Frisk Spesialist.

Henvisningen bør inneholde informasjon om:

  • Aktuelle symptomer
  • Aktuell livssituasjon
  • Arbeidssituasjon; type jobb og eventuelle belastninger/funksjonsfall, sykmeldingsstatus
  • Tidligere sykdomshistorikk
  • Behandlingsbehov / ønsket terapeutisk prosjekt.

Ved spørsmål om behandlingstilbudet vårt, hvordan du henviser pasienter, ventetider o.l. er det bare å ta direkte kontakt med oss!