Utbrenthet og behandling av utbrenthet

Å være sliten og utkjørt på jobb er noe de fleste av oss opplever fra tid til annen. Du har liten lyst til å gå på jobb, kanskje gruer du deg enkelte dager. Du føler du har for mye å gjøre, ingen legger merke til alt du gjør. Du har kanskje til og med vurdert å bytte jobb. Men så får du deg en pause, eller har en litt roligere periode, og ting kjennes bedre igjen. Mange vil nok kjenne seg godt igjen i dette.

Men for noen blir slitenheten en utmattelse. Ferien var ikke nok til å få gnisten tilbake. Du opplever konstant stress. Du føler deg fysisk uvel av å måtte gå på jobb. Kanskje kjenner du deg nesten kvalm på morgene før du går. Du føler deg følelsesmessig tynnslitt. Du strever med å møte forventningene. Du orker ikke bry deg om kollegaer, kunder eller arbeidsoppgaver. Da kan det hende at du står i fare for å bli utbrent.

 

Mer om utbrenthet:

 

Hva er utbrenthet?

Utbrenthet ses på som en tilstand av emosjonell, mental og fysisk utmattelse som hovedsakelig forårsakes av overdrevent og langvarig stress. I Norge regnes ikke utbrenthet som en egen diagnose. Betegnelsen brukes om et spekter av «slitenhetstilstander». I fagmiljøer har det lenge vært diskusjoner rundt dette begrepet fordi det har mange fellestrekk med andre tilstander som depresjon og kronisk utmattelsessyndrom.
Men disse «slitenhetstilstandene» som beskrives har en del likhetstrekk. Når man beskriver utbrenthet er det tre begreper som er sentrale: følelsesmessig utmattelse, følelsesmessig distansering og redusert selvaktelse.
Følelsesmessig utmattelse dreier seg om følelsen av å være emosjonelt overstrukket og at ens følelsesmessige lagre er tomme. Den følelsesmessige distanseringen omhandler hvordan man gradvis distanserer seg kognitivt og emosjonelt fra arbeidsoppgaver, kunder, kollegaer, osv. Den reduserte selvaktelsen beskriver en tendens til at vi vurderer oss selv og vårt arbeid i negativ retning.

Symptomer på utbrenthet

Utbrenthetstilstanden er med andre ord et sammensatt fenomen av flere dimensjoner, men man regner den følelsesmessige utmattelsen som den viktigste av dem. Typiske tegn som er forbundet med utbrenthet er at du føler deg veldig trøtt og sliten når du er på jobb og når arbeidsdagen er over. Du mangler motivasjon for jobben og arbeidsgleden er borte. Du kan også føle deg sliten utenom jobben og orker ikke gjøre like mye på fritiden som du tidligere gjorde.

På jobb kan du oppleve det vanskelig å samarbeide med kunder eller kollegaer, du har kanskje kortere lunte og blir lettere irritert. Du har vansker med å komme i gang med oppgaver og utfordringer du møter kan føles som uoverkommelige hindere. Du har vansker med å føle deg fornøyd med jobben du gjør, og du føler at du sjelden har energi nok til å være så produktiv som du ønsker å være.

Andre signaler som er forbundet med utbrenthet er hyppig hodepine, anspente muskler og muskelsmerter, kvalmefølelse eller svimmelhet. Mange opplever også endre sove- og spisevaner i form av å sove eller spise mer enn før eller mindre enn før. En del bruker også mat, alkohol eller medisiner som et forsøke på å regulere ubehagelig følelser eller for å holde negative følelser unna når man er på jobb. I tillegg har man lettere også for å bli fysisk syk.

Risikofaktorer og årsaker til utbrenthet

Trolig er det flere ulike veier inn i en utbrenthetstilstand. De ulike faktorene som påvirker vil også kunne variere fra person til person. I forskningen skiller man mellom noen ulike kategorier av risikofaktorer og mulige årsaker: arbeidsrelaterte faktorer, livsstilsrelaterte faktorer og personlighetsmessige faktorer.
Arbeidsrelaterte faktorer kan være at du føler du har lite eller ingen kontroll over arbeidet ditt, manglende anerkjennelse eller belønning for godt arbeid, uklare eller overdrevne jobbforventninger, monotont og lite utfordrende arbeid og å jobbe i et kaotisk miljø med høyt press. Livsstilsrelaterte faktorer kan være at du jobber for mye uten nok tid til avkobling og sosiale aktiviteter, forventninger om å være for mange ting for for mange andre, påta seg for mange forpliktelser uten nok hjelp fra andre, ikke få nok søvn, og mangel på nære, støttende relasjoner. De personlighetsmessige faktorene kan være at du har perfeksjonistiske tendenser, et pessimistiske syn på verden, veldig behov for kontroll og vegring mot å deligere til andre, samt en personlighetstype kjennetegnet av konkurransementalitet og prestasjonsfokus.

Forebygging og behandling av utbrenthet

Utbrenthet er ikke noe som skjer over natten. Utbrenthet er noe som skjer over lengre tid og vil gå gjennom flere stadier. Derfor er det ofte også nyttig å tenke et forebyggingsperspektiv. I forebygging og behandling av utbrenthet er vi opptatt av å bevisstgjøre oss uhensiktsmessige tenke- og atferdsmønstre som har ført oss inn i utbrenthetsprosessen. Ofte med utgangspunkt i kognitiv terapi ser vi på tenkemåter og atferdsvaner som kan bidra til utbrenthet og jobber med å finne mer hensiktsmessige strategier for mestring av stress, grensesetting, mer realistiske forventninger til oss selv, strategier for avslapning og avkobling og fokus på å etablere sunne vaner for søvn, trening og kosthold.

Utbrenthet og behandling av utbrenthet

Å være sliten og utkjørt på jobb er noe de fleste av oss opplever fra tid til annen. Du har liten lyst til å gå på jobb, kanskje gruer du deg enkelte dager. Du føler du har for mye å gjøre, ingen legger merke til alt du gjør. Du har kanskje til og med vurdert å bytte jobb. Men så får du deg en pause, eller har en litt roligere periode, og ting kjennes bedre igjen. Mange vil nok kjenne seg godt igjen i dette.

Men for noen blir slitenheten en utmattelse. Ferien var ikke nok til å få gnisten tilbake. Du opplever konstant stress. Du føler deg fysisk uvel av å måtte gå på jobb. Kanskje kjenner du deg nesten kvalm på morgene før du går. Du føler deg følelsesmessig tynnslitt. Du strever med å møte forventningene. Du orker ikke bry deg om kollegaer, kunder eller arbeidsoppgaver. Da kan det hende at du står i fare for å bli utbrent.

 

Mer om utbrenthet:

 

Hva er utbrenthet?

Utbrenthet ses på som en tilstand av emosjonell, mental og fysisk utmattelse som hovedsakelig forårsakes av overdrevent og langvarig stress. I Norge regnes ikke utbrenthet som en egen diagnose. Betegnelsen brukes om et spekter av «slitenhetstilstander». I fagmiljøer har det lenge vært diskusjoner rundt dette begrepet fordi det har mange fellestrekk med andre tilstander som depresjon og kronisk utmattelsessyndrom.
Men disse «slitenhetstilstandene» som beskrives har en del likhetstrekk. Når man beskriver utbrenthet er det tre begreper som er sentrale: følelsesmessig utmattelse, følelsesmessig distansering og redusert selvaktelse.
Følelsesmessig utmattelse dreier seg om følelsen av å være emosjonelt overstrukket og at ens følelsesmessige lagre er tomme. Den følelsesmessige distanseringen omhandler hvordan man gradvis distanserer seg kognitivt og emosjonelt fra arbeidsoppgaver, kunder, kollegaer, osv. Den reduserte selvaktelsen beskriver en tendens til at vi vurderer oss selv og vårt arbeid i negativ retning.

Symptomer på utbrenthet

Utbrenthetstilstanden er med andre ord et sammensatt fenomen av flere dimensjoner, men man regner den følelsesmessige utmattelsen som den viktigste av dem. Typiske tegn som er forbundet med utbrenthet er at du føler deg veldig trøtt og sliten når du er på jobb og når arbeidsdagen er over. Du mangler motivasjon for jobben og arbeidsgleden er borte. Du kan også føle deg sliten utenom jobben og orker ikke gjøre like mye på fritiden som du tidligere gjorde.

På jobb kan du oppleve det vanskelig å samarbeide med kunder eller kollegaer, du har kanskje kortere lunte og blir lettere irritert. Du har vansker med å komme i gang med oppgaver og utfordringer du møter kan føles som uoverkommelige hindere. Du har vansker med å føle deg fornøyd med jobben du gjør, og du føler at du sjelden har energi nok til å være så produktiv som du ønsker å være.

Andre signaler som er forbundet med utbrenthet er hyppig hodepine, anspente muskler og muskelsmerter, kvalmefølelse eller svimmelhet. Mange opplever også endre sove- og spisevaner i form av å sove eller spise mer enn før eller mindre enn før. En del bruker også mat, alkohol eller medisiner som et forsøke på å regulere ubehagelig følelser eller for å holde negative følelser unna når man er på jobb. I tillegg har man lettere også for å bli fysisk syk.

Risikofaktorer og årsaker til utbrenthet

Trolig er det flere ulike veier inn i en utbrenthetstilstand. De ulike faktorene som påvirker vil også kunne variere fra person til person. I forskningen skiller man mellom noen ulike kategorier av risikofaktorer og mulige årsaker: arbeidsrelaterte faktorer, livsstilsrelaterte faktorer og personlighetsmessige faktorer.
Arbeidsrelaterte faktorer kan være at du føler du har lite eller ingen kontroll over arbeidet ditt, manglende anerkjennelse eller belønning for godt arbeid, uklare eller overdrevne jobbforventninger, monotont og lite utfordrende arbeid og å jobbe i et kaotisk miljø med høyt press. Livsstilsrelaterte faktorer kan være at du jobber for mye uten nok tid til avkobling og sosiale aktiviteter, forventninger om å være for mange ting for for mange andre, påta seg for mange forpliktelser uten nok hjelp fra andre, ikke få nok søvn, og mangel på nære, støttende relasjoner. De personlighetsmessige faktorene kan være at du har perfeksjonistiske tendenser, et pessimistiske syn på verden, veldig behov for kontroll og vegring mot å deligere til andre, samt en personlighetstype kjennetegnet av konkurransementalitet og prestasjonsfokus.

Forebygging og behandling av utbrenthet

Utbrenthet er ikke noe som skjer over natten. Utbrenthet er noe som skjer over lengre tid og vil gå gjennom flere stadier. Derfor er det ofte også nyttig å tenke et forebyggingsperspektiv. I forebygging og behandling av utbrenthet er vi opptatt av å bevisstgjøre oss uhensiktsmessige tenke- og atferdsmønstre som har ført oss inn i utbrenthetsprosessen. Ofte med utgangspunkt i kognitiv terapi ser vi på tenkemåter og atferdsvaner som kan bidra til utbrenthet og jobber med å finne mer hensiktsmessige strategier for mestring av stress, grensesetting, mer realistiske forventninger til oss selv, strategier for avslapning og avkobling og fokus på å etablere sunne vaner for søvn, trening og kosthold.