Stress og behandling av stressplager

I en moderne verden som den vi lever i idag er stress ofte en naturlig del av hverdagen. Å føle seg stresset når en befinner seg i pressede situasjoner, er helt normalt. Uten denne egenskapen ville det faktisk være vanskelig for oss mennesker å overleve. Kroppen vår er utstyrt med en naturlig aktiveringsreaksjon som respons på krevende situasjoner eller stimuli, som hjelper oss å holde oss fokusert, oppmerksomme og beredd til å handle når vi trenger å takle utfordringer.
Stress i seg selv gjør oss ikke syke – men når stresset blir for intenst og varer over lengre tid kan det begynne å gi oss følelsesmessige, psykologiske og atferdsmessige reaksjoner som gjør oss sårbare for fysiske og psykiske plager.

 

Mer om stress og stressplager:

 

Hvordan forstå stress

Alle stressreaksjoner er i utgangspunktet helt normale og naturlige, og noe alle mennesker opplever i varierende grad fra tid til annen. Innebygget i kroppen vår har vi stressreaksjoner som fungerer som en slags indre vekkeklokke og hjelper oss å komme i gang med det vi skal. Når vi blir stresset aktiveres et system i kroppen som kalles «kamp eller flukt-systemet». Hovedoppgaven til dette systemet å klargjøre vårt nervesystem til økt fysisk aktivitet: blodet pumpes ut til muskler og lemmer, pusten øker, pupillene utvides, oppmerksomheten intensiveres, synet blir skarpere, impulsene blir raskere, smerteopplevelse avtar og immunsystemet mobiliseres. Alt dette er kroppens måte å gjøre oss i bedre stand til å overvinne farer eller flykte derfra. Dette systemet har vi «arvet» av våre forfedre, og det har vært veldig viktig for vår overlevelse.

Men mange opplever at disse stressreaksjonene vedvarer – også når de har fått de utfordrende situasjonene på avstand. Man opplever det nesten som at vekkeklokken blir en alarm som står på hele tiden, og det blir vanskelig å koble ut og slappe av mellom utfordringene. Langvarig stress tærer på energien vår, og vedvarende stress over veldig lang tid kan gjøre oss sårbare for andre psykiske utfordringer som depresjon, angst, utbrenthet og søvnvansker. I tillegg kan kan det medføre fysiske plager som muskelsmerter, hodepine og økt trettbarhet.

Som nevnt er dette systemet noe vi alle har og noe vi trenger. Og en passe aktivering av stress er positivt for hvordan vi takler omgivelsene og utfordringer i hverdagen. Men om vi opplever et for høyt stressnivå, synker vår evne til å prestere. Dette kan illustreres ved følgende figur:

Symptomer på stress

Hvordan folk reagerer på stress varierer fra person til person. Det er derfor vanskelig å sette opp en «sjekkliste» som passer enhver. Men vi tenker at langvarig stress kan gi utslag på ulike områder av livene våre. Varseltegn som kan signalisere at du er overstresset kan vi dele inn i kognitive, følelsesmessige, fysisk og atferdsmessige signaler.

Kognitive signaler kan være hukommelses- og konsentrasjonsvansker, overdrevent fokus på negative ting, overaktive og engstelige tanker og konstante bekymringer.
Følelsesmessige signaler kan være svingende humør, irritabilitet eller «kort lunte», vansker med å slappe av, følelse av overvelmelse, følelse av ensomhet og nedstemthet eller generell tristhet.

Fysiske signaler kan være muskelspenninger og smerter, magebesvær, svimmelhet, høyere puls og hyppige kuldefornemmelser.
Atferdsmessige signaler kan være økt eller senket spisebehov, forstyrrelse av søvnmønster, sosial tilbaketrekking, prokrastinering, overdreven bruk av rusmidler for å slappe av og nervøse vaner (f.eks. bite negler).

Forebygging og behandling av stress

Opplever du plagsomt stress over lengre tid og du kjenner igjen flere av varselsignalene på listen over finnes det flere ulike forebyggingsmetoder og terapiformer som kan hjelpe deg å mestre stress bedre. Per i dag er de mest brukte behandlingstilnærmingene mot stressplager ulike varianter av kognitiv terapi.

Å forebygge eller behandle stress innebærer ikke nødvendigvis å holde seg unna stressende opplevelser. Ofte er dette verken ønskelig eller mulig. Men det å finne metoder for å bedre metoder for å håndtere slike opplevelser på er viktig. I korte trekk vil vi i kognitiv terapi se på hvilke tanke- og atferdsmønstre som ligger bak din opplevelse av stress. Deretter jobber vi med å finne mer hensiktsmessige måter å forholde seg til slike situasjoner på og strategier for å koble ut og slappe av.