Angst og behandling av angstlidelser

Å bekymre seg eller være engstelig i ulike situasjoner er helt normalt. Uten denne egenskapen ville det faktisk være vanskelig for oss mennesker å overleve. Vi har en innebygget reaksjon som respons på krevende situasjoner eller stimuli, som hjelper oss å holde oss fokusert, oppmerksomme og beredd til å handle når vi trenger å takle utfordrende situasjoner.

Men for omtrent hver 4. person blir disse reaksjonene overdrevent kraftige, går ikke over slik de vanligvis skal og blir etter hvert plagsomme. Du opplever gjerne da at overdreven bekymring og engstelse tar over store deler av livet ditt og hindrer deg fra å leve livet slik du ønsker. Du kjenner deg hele tiden på vakt, strever kanskje med å sove og er kanskje mer sliten enn til vanlig. Om du opplever disse tingen kan det hende at du er i ferd med å utviklet en angstlidelse.

 

Mer om angst:

 

Hva er angst?

Angstreaksjonen kan vi forstå som en kraftig og forlenget stressreaksjon. Stress i seg selv er ikke alltid negativt. Faktisk er det slik at vi alle trenger en viss mengde stress for å kunne prestere best mulig. Stress er med på å skjerpe fokuset vårt, gjør oss i stand til å handle og holder motivasjonen vår oppe.

Når vi blir stresset aktiveres et system i kroppen som kalles «fight or flight». Dette systemet har som hovedoppgave å gjøre vårt nervesystem klart til fysisk aktivitet. Dette skjer ved at blodet pumpes ut til de store musklene, vi puster raskere, oppmerksomheten fokuseres, synet blir skarpere, smerteopplevelse avtar og immunsystemet mobiliseres. Alt dette er kroppens måte å gjøre oss i bedre stand til å overvinne farer eller flykte derfra – med andre ord «fight or flight».

Dette systemet har vi «arvet» av våre forfedre, og det har vært veldig viktig for vår overlevelse. Men i vår moderne verden, med utallige stressfaktorer, store krav, ubegrensede valgmulighet og stadige utfordringer av vår følelse av kontroll, kan dette systemet, som egentlig er ment som en vekkeklokke, fort ende opp som en brannalarm som står på hele tiden.

Dette vil igjen påvirke måten vi tenker på og hvordan vi tolker ulike signaler i oss og rundt oss. Negative tanker og katastrofetanker er sjelden langt unna. Vi begynner å henge oss opp i ting vi vanligvis lar passere, vi tolker ting som verre enn vi pleier. Disse tankene vil igjen kunne opprettholde eller øke den kroppslige aktiveringen og følelsen av å være i fare.
I tillegg krever dette systemet veldig mye energi for å holdes gående. En langvarig aktivering kan tappe oss for krefter og gjør oss stadig mer sårbare for økt angst, utmattelse eller utbrenthet, og kanskje også depressive plager.

 

Hvordan vite om man har angst?

Hvordan vet man så om man lider av en angstlidelse? Mange vil oppleve perioder i livet der man føler seg unormalt stresset eller engstelig – uten at det behøver å medføre at man har fått en angstlidelse. Men det finnes noen holdepunkter å se etter om du lurer på om du har en angstlidelse:
• Du opplever at uro og engstelse forstyrrer din funksjon i hverdagen og gjør det vanskelig å klare jobb, skole eller fritid
• Du bekymrer deg overdrevent mye, er konstant anspent i kroppen og føler at du hele tiden er i «beredskap»
• Du føler stadig at noe alvorlig eller forferdelig kommer til å skje uten at det er noe spesiell grunn for det
• Du må utføre spesielle handlinger eller ritualer for å hindre at noe katastrofalt skal skje
• Du unngår mange situasjoner eller steder i hverdagen fordi de gjør deg veldig engstelig
• Du opplever gjentatte ganger plutselig inntreffende anfall av angst eller panikk

 

Symptomer på angst

Det finnes flere ulike angstlidelser som har noe ulikt uttrykk slik vi opplever dem i hverdagen. Men de ulike lidelsene har også endel felles symptomer. Angstsymptomene oppleves gjerne både som fysiske og psykiske.
Fysiske symptomer på angst kan typisk være skjelvinger, svetting, kortpustethet, hjertebank og tørr munn. En del opplever også ørhet, svimmelhet og kan få ubehag i magen. Vedvarende angsttilstander gjør at kroppen hele tiden er i en slags beredskap – den har vansker med å slappe av. Dette kan føre til muskelspenninger, økt trettbarhet og uro i seg selv. Mange som kommer til behandling for angst har først vært hos legen pga muskelsmerter eller at de er redd for at de har feil på hjertet eller andre deler av kroppen.
Psykologiske symptomer på angst kan være at du hele tiden er på vakt og overvåker omgivelsene dine, du kan være skvetten og kan også ha vanskelig for å konsentrere deg. Du kan også oppleve at det blir mange negative tanker og katastrofetanker i hodet.

 

Behandling av angstlidelser

Har du en angstlidelse finnes det flere ulike behandlingsmetoder og terapiformer som kan hjelpe deg å mestre angsten. Per i dag er de mest brukte behandlingstilnærmingene innenfor en retning som samlet sett kalles for kognitive terapier.
De finnes flere ulike måter å jobbe på innen kognitive terapier. Men felles for de fleste av dem er at vi i kognitiv terapi for angst har fokus på å utforske hva det er som utløser angst og uro hos deg og om du har tankemønstre og handlingsmønstre som kan bidra til å opprettholde angstnivået. Noen ganger utforsker vi også mulige årsaker til at angsten har kommet i utgangspunktet, men ikke alltid. Forskningen har vist at det å finne årsaker til angstplagene ikke er nødvendig for å bli kvitt plagene.
Disse terapiformene har vist seg effektiv for behandling av angst og er godt dokumentert gjennom mange års forskning.
Frisk utvikling helse tilbyr offentlig behandling hos psykolog i Oslo sentrum, Sandvika, Drammen, Jessheim, Hamar, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Sandnes og Stavanger (Randaberg)