Informasjon om behandling

Jobbfokusert kognitiv terapi ved angst og depresjon

Mer enn hver 3. person vil i løpet av livet oppleve en periode med angst og/eller depresjon som gjør hverdagen krevende for personen. For en god del vil deler av årsaken være knyttet til faktorer som har med arbeidslivet å gjøre. Også for mange av dem som ikke har arbeidet som en del av årsaken til plagene, vil plagene etter hvert for de aller fleste påvirke evnen vår til å fungere i arbeidslivet (og hverdagen for øvrig).

I jobbfokusert  kognitiv terapi jobber vi samtidig og parallelt med både de psykiske plagene og med de jobbrelaterte vanskene.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi har, både i praksis og i forskning, vist seg å være en effektiv hjelp mot mange ulike psykiske plager. Med årene har det blitt utviklet flere ulike former for kognitiv terapi som er spesielt tilrettelagt for personer med ulike spesifikke psykiske plager, som depresjonangstlidelserstressplager og søvnforstyrrelser.

Kognitiv terapi har fokus på aktiv problemløsning gjennom å øke innsikten i forholdet mellom tanker, følelse og handlinger. I et gjensidig samarbeid utforsker du og dine behandler disse forholdene. Sammen jobber dere med å utfordre og endre uhensiktsmessige mønstre. Mange pasienter opplever at denne fremgangsmåten gjør dem i bedre stand til å mestre sine utfordringer og plager.

Kognitiv terapi er også et paraplybegrep som dekker flere ulike terapeutiske tilnærminger:, som klassisk kognitiv atferdsterapi (CBT), metakognitiv terapi (MCT) og aksept- og forpliktelsesterapi (ACT).

Jobbfokusert behandling

I den jobbfokuserte delen av tilbudet vil du og din behandler utforske hva om står i veien for en god retur til arbeidslivet. Eksempelvis kan dere utarbeide en tilpasset opptrappingsplan for retur til arbeid.

Vårt behandlingstilbud er en del av tiltaket «Helse og Arbeid», som er en videreføring av «Raskere tilbake»-prosjektet.

Mer om tilbudet «Helse og Arbeid» kan du lese om her