Rehabiliteringsopphold

Rehabilitering for overvekt

MÅL: Vårt mål er at personen skal komme i bedre form og få et bedre liv. Vi vet at livsstilsendring kan være krevende og ta tid, men belønningen er stor. Med bedret allmennhelse og redusert vekt, mestres hverdagen på en helt ny måte. Sykemeldingene blir færre, og faren for å falle ut av arbeidslivet og utdanning blir mindre.

INNHOLD: All undervisning og trening foregår i grupper. Timeplanen rommer: fysisk aktivitet, ernæring, arbeidsliv, motivasjon og mestring. Rehabiliteringsplanen tilpasses den enkelte, og det gis mulighet for individuell oppfølging av fagpersonell etter behov.

KOMPETANSETEAM: Legespesialist med lang erfaring med målgruppen har overordnet fagansvar. I tillegg består spesialistteam avpsykolog / psykologspesialist, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent

HVEM KAN HENVISE? Fastlege henviser til overvektsklinikk ved sykehus som viderehenviser til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Med BMI over 40 eller BMI over 35 og en livsstilsrelatert sykdom regnes det for sykelig overvekt. Dette gir rett til rehabilitering gjennom helsevesenet.

VARIGHET: Oppfølging i 5 år
År 1: 8 + 2 + 2 uker, 3 dager i uka
År 2 og 3: 2 årlige motivasjonsperioder
År 4 og 5: 1 årlig motivasjonsperiode

Behandlingssteder:
Moelv
Oslo – sentrum
Trondheim

Brosjyre