Kartleggingsopphold

 

Ved vår avdeling i Trondheim har vi kartleggingstilbud før inklusjon i rehabiliteringen.

HENSIKT: Hensikten med et kartleggingstilbud er å forsøke å optimalisere at personen som er henvist til rehabilitering får riktig behandling til riktig tid.

KOMPETANSETEAM: Legespesialist med lang erfaring med målgruppen har et overordnet fagansvar. I tillegg består teamet av fysioterapeut, lege, klinisk ernæringsfysiolog, psykolog/psykologspesialist og jobbkonsulent.

GJENSIDIG PROSESS: Kartleggingen er en gjensidig prosess, hvor en kartlegger personens tilstand fysisk, medisinsk, psykologisk, atferdsmessig og arbeidsmessig. Motivasjonsfaktorer blir også kartlagt. Den som er henvist til kartlegging blir ofte i prosessen mer bevisst egne utfordringer, behov og muligheter for tiltak.

VARIGHET: Kartleggingsoppholdet/tilbudet varer ca 2 uker med individuelle konsultasjoner hos ulike faggrupper i teamet. Varigheten kan forkortes eller forlenges ut fra individuelle forhold.

BEHOV FOR ANNET TILBUD: Av og til kommer en frem til at personen trenger annen behandling før eller i stedet for rehabilitering for overvekt. Dette kan for eksempel gjelde ulike former for livskriser, fysiologiske/medisinske forhold eller psykiske lidelser som gjør at personen har behov andre tiltak/behandling fremfor livsstilsendring.