Jeg ønsker å henvise en pasient for overvekt

Jeg ønsker å henvise en pasient for overvekt

 

Inntakskriterier

Personer med BMI over 40 uten tilleggsykdommer eller BMI over 35 med tilleggssykdommer

 

Henvisning

Fastlege henviser til vurdering ved overvektspoliklinikk ved sykehus. Henvisningen vurderes så ved overvektspoliklinikk som henvises direkte til Frisk Spesialist. Husk at vi har behov for følgende opplysninger:

  • Pasientens fastlege
  • Ansiennitetsdato (Dato for førstegangs mottak av den opprinnelige henvisningen til spesialisthelsetjenesten)
  • Vurderingsdato (Den dato vurderingsinstansen vurderte henvisningen)
  • Frist for nødvendig helsehjelp (Frist for seneste oppstart av helsehjelp)
  • Ventetid sluttdato (Dato for ventetid slutt skal kun overføres til den institusjonen henvisningen videresendes til dersom helsehjelpen allerede er påbegynt )

Hvem er henviser (Hvem har sendt henvisning til dere?)