Informasjon om overvekt

OVERVEKT: Overvekt defineres ut fra kroppsmasseindeks (KMI). Helseskadelig overvekt defineres å ligge på KMI over 40 eller KMI over 35 med overvektsrelatert følgesykdom.

UBALANSE: Overvekt og fedme skyldes en ubalanse mellom energiinntak og energiforbruk, det vil si et ugunstig kosthold i kombinasjon med for lite fysisk aktivitet i hverdagen. Det er flere årsaker til denne ubalansen, både biologiske, miljømessige, atferdsmessige og psykologiske.

BIOLOGI: Biologiske faktorer kan være genetisk disponering, graviditet/svangerskap, nevroendokrine tilstander, overgangsalder, medikamenter, smertetilstander, etc.

MILJØ: Miljømessige faktorer kan være overflod av mat, muligheter for aktivitet, sosioøkonomisk status, arbeidsforhold, utdanning, kultur og stigmatisering.

ATFERD: Atferdsmessige faktorer kan være kaloriinntak, slankeatferd, spisemønster, livsstil, for lite søvn og røykeslutt.

PSYKOLOGI: Psykologiske faktorer kan være depresjon, spiseforstyrrelser, ADHD, stress, opplevde traumer, mobbing, vold, overgrep og stigmatisering av overvekt.