Rehabiliteringsopphold

Vårt rehabiliteringstilbud er et 12 – ukers gruppebasert tilbud med samlinger ca 3 ganger pr uke på dagtid. Dette gjør at du kan delta i rehabilitering samtidig som du bor hjemme. Vår faglige tilnærming rommer en forståelse av at det er mange faktorer som kan påvirke helsen, og at de kan være viktig å se disse i sammenheng for å gi deg en tilpasset rehabilitering. Rehabiliteringen består av temasamlinger (undervisning), trening og individuelle konsultasjoner. Selv om mye av undervisningen og treningen foregår i grupper, legger vi vekt på en individuell tilpasning i henhold til dine mål, ressurser og behov. Du som pasient vil delta aktivt i utarbeidelse av egen rehabiliteringsplan sammen med koordinator, arbeide selvstendig i målarbeid og delta i gruppekonsultasjonene. Temasamlingene vil ta for seg emner som smerte, mestring, kognitiv terapi, aktivitetsbalanse, arbeid med mer. Sammenhengen mellom arbeid og helse tillegges stor betydning i vår tilnærming, og arbeidsveileder er en sentral aktør både i undervisning og i individuelle konsultasjoner.

Trening og aktivitet foregår gruppebasert, men med god mulighet for individuell tilpasning. Du vil bli fulgt av en fast fysioterapeut gjennom hele oppholdet. Vi er opptatt av å hjelpe deg til å finne gode måter å være aktiv og trene på, på tross av utfordringer med smerter. Vi har trening ute og inne, og treningen er variert bestående av utholdenhetstrening, styrketrening, kroppsbevissthet, mediyoga med mer.

Vi har også mulighet til å tilby noe av undervisningen og den individuelle oppfølgingen digitalt, noe som gir muligheter for individuell tilpasning dersom du har lang reisevei eller utfordringer som gjør at du ikke kan komme inn til vår avdeling hver gang.

Du kan bli henvist til rehabilitering hos oss via din fastlege, eller videreføres til rehabilitering etter å ha vært gjennom vårt kartleggingstilbud.

Dagbasert rehabilitering for langvarige smerter

MÅL: Styrke personens arbeidsevne i hverdag og arbeidsliv, reduksjon i opplevde smerter, bedret funksjon og allmenn helsetilstand. Hindre sykmelding eller bistå i tilbakeføring til arbeid

INNHOLD: Vi vektlegger tverrfaglighet og kunnskapsbasert, helhetlig oppfølging med individuell tilpasning. Eksempel på innhold kan være mestringsfokusert undervisning, veiledning med kognitiv tilnærming, tilpasset fysisk aktivitet, smertemestring, kosthold, søvnkvalitet, yrkesveiledning, samhandling med andre involverte aktører.

KOMPETANSETEAM: Et tverrfaglig spesialistteam bestående av bl.a. legespesialist, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent følger opp pasienten med fokus på muligheter og ressurser.

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer sender henvisning til RKE.

UNNTAK: Spesialisthelsetjenesten kan sende direkte til Frisk Spesialist.

HVEM KAN HENVISES? Personer med smertetilstander; for eksempel langvarige rygg/nakke/skuldersmerter, fibromyalgi. Aktuelt for pasienter med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud. Ingen krav til sykepengerettigheter

 

VARIGHET: Inntil 12 uker – 2-3 dager pr uke a 5 timer pr dag
Tjenesten leveres:
Hamar
Oslo – sentrum
Trondheim

 

Brosjyre

Se vår video om kartlegging og rehabilitering!