Dagbasert rehabilitering for langvarige smerter

MÅL: Styrke personens arbeidsevne i hverdag og arbeidsliv, reduksjon i opplevde smerter, bedret funksjon og allmenn helsetilstand. Hindre sykmelding eller bistå i tilbakeføring til arbeid

 

INNHOLD: Vi vektlegger tverrfaglighet og kunnskapsbasert, helhetlig oppfølging med individuell tilpasning. Eksempel på innhold kan være mestringsfokusert undervisning, veiledning med kognitiv tilnærming, tilpasset fysisk aktivitet, smertemestring, kosthold, søvnkvalitet, yrkesveiledning, samhandling med andre involverte aktører.

 

KOMPETANSETEAM: Et tverrfaglig spesialistteam bestående av bl.a. legespesialist, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent følger opp pasienten med fokus på muligheter og ressurser.

 

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer sender henvisning til RKE.

 

UNNTAK: Spesialisthelsetjenesten kan sende direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

 

HVEM KAN HENVISES? Personer med smertetilstander; for eksempel langvarige rygg/nakke/skuldersmerter, fibromyalgi. Aktuelt for pasienter med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud. Ingen krav til sykepengerettigheter

 

VARIGHET: Inntil 12 uker – 2-3 dager pr uke a 5 timer pr dag
Tjenesten leveres:
Elverum
Hamar
Oslo – sentrum
Trondheim

 

Brosjyre