Kartleggingsopphold for langvarige smerter

Oppfølgingsenheten Frisk tilbyr to ukers kartleggingsopphold for langvarige smerter ved våre avdelinger

 

MÅL: Gi en grundig og tverrfaglig utredning av pasientens helseproblem, kartlegge ressurser og faktorer som påvirker pasientens helse og arbeidsevne og gi et forslag til videre oppfølging og behandling

 

INNHOLD: Vil tilbyr et 2 ukers tverrfaglig kartleggingsopphold for pasienter med langvarige muskel -og skjelettsmerter. Kartleggingen innebærer blant annet undersøkelse, funksjonstesting og aktivitetsutprøving, og har samtidig et fokus på å hente frem pasientens ressurser og deltakelse i egen prosess.

 

KOMPETANSETEAM: legespesialist, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent

 

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer sender henvisning til RKE.

 

UNNTAK: Spesialisthelsetjenesten kan sende direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

 

HVEM KAN HENVISES? Personer med smertetilstander; for eksempel langvarige rygg/nakke/skuldersmerter, fibromyalgi. Aktuelt for pasienter med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud. Ingen krav til sykepengerettigheter

 

VARIGHET: 14 dagers kartlegging- & vurderingstiltak
Tjenesten leveres:
Hamar
Oslo – sentrum
Trondheim

 

Brosjyre