Kartleggingsopphold

Fastlegen din eller en legespesialist kan henvise deg til et to-ukers tverrfaglig kartleggingstiltak som innebærer en grundig utredning av din helse og funksjon. Hovedmålet er å komme frem til gode tiltak som kan hjelpe deg til bedring og/eller mestre og lære å leve med de plagene du har. Du tilbys individuelle konsultasjoner hos lege, fysioterapeut, psykolog og arbeidsveileder. Sammen med deg utarbeides en plan for videre oppfølging, som for eksempel kan være videreføring til rehabilitering eller til tiltak i kommunehelsetjenesten der du bor.

Kartleggingsopphold for langvarige smerter

Frisk Spesialist tilbyr to ukers kartleggingsopphold for langvarige smerter ved våre avdelinger

 

MÅL: Gi en grundig og tverrfaglig utredning av pasientens helseproblem, kartlegge ressurser og faktorer som påvirker pasientens helse og arbeidsevne og gi et forslag til videre oppfølging og behandling

INNHOLD: Vil tilbyr et 2 ukers tverrfaglig kartleggingsopphold for pasienter med langvarige muskel -og skjelettsmerter. Kartleggingen innebærer blant annet undersøkelse, funksjonstesting og aktivitetsutprøving, og har samtidig et fokus på å hente frem pasientens ressurser og deltakelse i egen prosess.

KOMPETANSETEAM: legespesialist, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer sender henvisning til RKE.

UNNTAK: Spesialisthelsetjenesten kan sende direkte til Frisk Spesialist.

HVEM KAN HENVISES? Personer med smertetilstander; for eksempel langvarige rygg/nakke/skuldersmerter, fibromyalgi. Aktuelt for pasienter med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud. Ingen krav til sykepengerettigheter

 

VARIGHET: 14 dagers kartlegging- & vurderingstiltak
Tjenesten leveres:
Hamar
Oslo – sentrum
Trondheim

 

Brosjyre

Se vår video om kartlegging og smerterehabilitering!