Langvarige smerter

Kartleggingsopphold og rehabilitering for langvarige smerter

Frisk Spesialist tilbyr kartleggingsopphold og rehabilitering for langvarige smertetilstander ved våre avdelinger i Trondheim, Hamar, Elverum og Oslo.

Langvarige smerter er utbredt i befolkningen og påvirker 25 – 30% av befolkningen. Redusert livskvalitet og mulighet til å delta i samfunnet er ofte resultat. Rehabiliteringsopphold har som mål å redusere smerter, øke funksjon og bedre allmenn helsetilstand.

For å benytte deg av tilbudet trenger du henvisning fra lege eller sykehus, første skritt er ofte å ta kontakt med din fastlege. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om tilbudet.