Arbeidsrettet rehabilitering

Oppfølgingsenheten Frisk tilbyr på våre avdeling på i Randaberg arbeidsrettet rehabilitering for Helse Vest. Målgruppen er personer som står i fare for å bli sykemeldt, eller er sykemeldte i inn til et år. Mål er å styrke arbeidsevne, hindre sykemelding eller bistå med tilbakeføring til arbeid.