FAQ – Ofte stilte spørsmål

Hva gjør jeg om jeg ikke kan komme til time?

Meld fra så snart du kan til sentralbord på 62 33 01 33 (åpen 10.00-11.30 og 13.00-14.00). For timer som avbestilles innen 24 timer vil du bli belastet egenandel. Vi gjør oppmerksom på at eventuelle endringer kan medføre lengre ventetid for å få behandling.

 

Hvor mye er egenandelen og når får jeg frikort?

For psykologtjenester (Arbeidsrettet behandling for angst og depresjon) eregenandelen per time 375,- opp til frikort  på 2921,-. Utgifter ut over 2921,- får du automatisk refundert fra HELFO. Du trenger ikke søke om frikort, dette går automatisk.

 

For rehabiliteringstjenester (Langvarige smerter, overvekt og arbeidsrettet rehabilitering) er egenandelen per time/behandlingsdag 150,- opp til frikort 2921,-. Utgifter ut over 2921,-. Du trenger ikke søke om frikort, dette går automatisk. Dersom du betaler for mye vil du få refundert dette fra HELFO.

 

Du kan følge med på dine registrerte egenandeler ved å logge inn på «Mine egenandeler» på Helsenorge.no. Se helsenorge.no/frikort eller ring 80043573 hvis du har spørsmål om frikortordningene eller hva som er nytt for året.

 

Hvordan kan jeg enklest betale egenandeler?

Det er mulig å betale dine egenandeler via VIPPS. Og vi ønsker at så mange som mulig betaler sine egenandeler etter endt konsultasjon eller behandlingsdag. Om du ikke har Vipps, eller ønsker å bruke dette vil du få tilsendt faktura.

Du benytter følgende Vipps-nummer:

554843

Skriv inn hvilken dato eller datoer du innbetaler for i meldingsfeltet. Det er ikke behov for å skrive inn navnet ditt, dette kommer opp som avsender.

 

Kan jeg få dekket reiseutgifter til behandling?

Du kan ha rett til å få dekket reiseutgifter når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling. I utgangspunktet gjennomfører du reisen på egenhånd, og søker om godtgjørelse for reiseutgiftene i etterkant. Du kan lese mer om pasientreiser og søke om reisedekning på helsenorge.no

 

Hva om jeg ikke kan ta offentlig transport/har behov for drosje?

Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan bruke offentlig transport til behandlingsstedet, må du kontakte den som har henvist deg (som oftest fastlegen din), for å få rekvisisjon til annen transport. Er det trafikale årsaker til at du ikke bruke offentlig transport, som for eksempel manglende transporttilbud på strekningen, må du kontakte det lokale pasientreisekontoret ditt på telefon 05515.

 

Jeg har fått melding om å besvare spørreskjemaer – hvorfor skal jeg det, og hvordan går jeg frem?

For å gi et best mulig behandlingstilbud har vi behov for opplysninger om din helsetilstand, det er derfor svært viktig at du besvarer spørreskjemaene vi sender ut i forkant, underveis og etterkant av rehabilitering/behandling.

 

Du vil motta en sms fra oss med link til pålogging for denne tjenesten. Brukernavn er det samme som ditt fødselsnummer (11 siffer). For å beskytte dine personlige opplysninger bruker vi høyt sikkerhetsnivå og du vil derfor trenger bank-ID og kodebrikke eller bank-ID på mobil for å logge på. Dersom du ikke har dette ber vi om at du skaffer deg det. Har du problemer med påloggingen så kontakt oss gjerne via sentralbord på 62 33 01 33.

 

Mer info om bank-ID finner du på denne nettsiden: www.bankid.no/privat(kom-i-gang

 

Hva skjer om jeg ikke møter til behandling/rehabilitering?

Om du velger å takke ja til tilbudet stilles det krav til at du møter opp til avtalte timer. Om du ikke møter og ikke gir beskjed minst 24 timer før timen, kan du miste plassen din. Dette gjelder alle avtaler med oss. Avbestilling gjøres på telefon til vårt sentralbord (62 33 01 33) eller til din koordinator når rehabiliteringen er i gang.

 

 Hvilke opplysninger om meg sendes ut til fastlege og henviser?

Etter at rehabiliteringsperioden er over sendes epikrise som er en kort oppsummering av funn fra kartlegging og forløpet hos oss. Denne sendes vanligvis til fastlege, og til henviser (hvis en annen en fastlege har henvist deg).

 

Hva om jeg har vært til behandling i utlandet?

Har du arbeidet i helsevesenet eller mottatt helsehjelp utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Med helsehjelp mener vi for eksempel innleggelse på sykehus, omfattende poliklinisk behandling eller tannbehandling. Dersom ja, må fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (feksMRSA). Be fastlegen sende deg prøvesvaret i god tid før oppmøtet hos oss.

 

Hva om jeg synes at ventetiden blir for lang?

Hvis du opplever ventetiden som lang, eller du av andre grunner ønsker et annet behandlingssted kan du lese mer om dine rettigheter på helsenorge.no, du kan også kontakte en pasientrådgiver https://helsenorge.no/velg-behandlingssted/fa-hjelp-til-a-velge

 

Hvis du blir dårligere i ventetiden, må du kontakte fastlegen din eller den som har henvist deg. Det kan du også gjøre om du ønsker råd eller oppfølging.

 

Hva om jeg trenger tolk?

Du har rett til gratis tolk dersom du har behov for dette. Hvis du trenger tolk, er det viktig at du kontakter oss og sier fra om dette så snart som mulig og i god tid før avtalen.