Helse og arbeid: behandling hos psykolog ved angst og depresjon

Vårt behandlingstilbud «Helse og Arbeid» er en del av den offentlige spesialisthelsetjenesten, med vanlig egenandel tilsvarende spesialisthelsetjenesten for øvrig.

Som oftest har vi kort ventetid for å få time hos en av våre behandlere. Får at pasienten skal få hjelp hos oss må pasienten henvises fra lege (primærlege eller spesialist) eller psykolog (som arbeider som helsepersonell)

Pasienten henvises etter vanlig prosedyre til spesialisthelsetjenesten. Som henviser merker du henvisningen med «Oppfølgingsenheten Frisk – Helse og Arbeid», men henvisningen må først sendes til pasientens lokale Distriktspsykiatriske Senter (DPS) for en rettighetsvurdering.

Henvisningen bør inneholde informasjon om:

  1. Aktuelle symptomer
  2. Aktuell livssituasjon
  3. Arbeidssituasjon; type jobb og eventuelle belastninger/funksjonsfall, sykmeldingsstatus
  4. Tidligere sykdomshistorikk
  5. Behandlingsbehov/ønsket terapeutisk prosjekt

NB! Henvisninger som sendes direkte til oss, og ikke til lokal DPS for rettighetsvurdering først, returneres til henviser. Påse derfor at henvisningen alltid sendes DPS for vurdering først, slik at det unngås unødvendig opphold for pasienten.

DPS vil, dersom pasienten vurderes å ha rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, sette en fristdato for når pasienten senest skal få et tilbud om en time hos en behandler. DPS oversender da uten opphold henvisning til oss, og vi sender brev til pasienten, med kopi til henviser, som bekrefter at vi har mottatt henvisningen, samt informasjon om når vi har første ledig time hos oss.

Ved spørsmål om behandlingstilbudet vårt, hvordan du henviser pasienter, ventetider o.l. er det bare å ta direkte kontakt med oss!