Jeg ønsker å henvise en pasient til arbeidsrettet rehabilitering

Frisk Spesialist tilbyr arbeidsrettet rehabilitering ved vår avdeling på Randaberg (ved Stavanger).

 

Målgruppe:

Personer som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt uavhengig av diagnose, det kan for eksempel være muskel- og skjelettplager eller psykiske lidelser.

 

Hvem kan henvise:

Leger i primærhelsetjenesten, privatpraktiserende avtalespesialister, manuellterapeuter, kiropraktorer og enheter i spesialisthelsetjenesten.

 

Hvordan gå frem:

Henvisning innen Helse Vest.

 

Lege i primærhelsetjenesten, privatpraktiserende avtalespesialist, manuellterapeut eller kiropraktor

Henvisning sendes til Regional vurderingseining for rehabilitering (RVR), Nestun, elektronisk via Norsk Helsenett. Søk opp «Regional vurderingsening for rehabilitering» i det nasjonale adresseregisteret. Se gjerne sjekkliste for henvisninger til rehabilitering her:https://helse-bergen.no/regionalt-kompetansesenter-for-habilitering-og-rehabilitering/regional-vurderingseining-for-rehabilitering#huskeliste-for-tilvising

 

 Henvisning fra spesialisthelsetjenesten:

Henvisningen kan sendes direkte til Frisk Spesialist via Norsk Helsenett. Her finner dere oss som Frisk Utvikling. Se gjerne sjekkliste for innhold i henvisninger her: https://helse-bergen.no/regionalt-kompetansesenter-for-habilitering-og-rehabilitering/regional-vurderingseining-for-rehabilitering#huskeliste-for-tilvising. Ellers har vi behov for følgende opplysninger:

  • Pasientens fastlege
  • Ansiennitetsdato (Dato for førstegangs mottak av den opprinnelige henvisningen til spesialisthelsetjenesten)
  • Vurderingsdato (Den dato vurderingsinstansen vurderte henvisningen)
  • Frist for nødvendig helsehjelp (Frist for seneste oppstart av helsehjelp)
  • Ventetid sluttdato (Dato for ventetid slutt skal kun overføres til den institusjonen henvisningen videresendes til dersom helsehjelpen allerede er påbegynt)
  • Hvem er henviser (Hvem har sendt henvisning til dere?)