Jeg ønsker psykologbehandling

Helse og arbeid: behandling hos psykolog ved angst og depresjon

Vårt behandlingstilbud «Helse og Arbeid» er en del av den offentlige spesialisthelsetjenesten. Hos oss betaler du egenandel som vanlig i spesialisthelsetjenesten inntil du har nådd «Frikort egenandelstak 1»

Som oftest har vi kort ventetid for å få time hos en av våre behandlere.

Får å få hjelp hos oss trenger du henvisning fra din fastlege, annen legespesialist eller psykolog.


Mens koronasituasjonen fortsatt preger samfunnet, tilbyr de fleste fastlegekontorer muligheten for konsultasjoner på personvernsikrede videotjenester eller på telefon.

 

Henvisningen bør inneholde informasjon om:

  1. Aktuelle symptomer
  2. Aktuell livssituasjon
  3. Arbeidssituasjon; type jobb og eventuelle belastninger/funksjonsfall, sykmeldingsstatus
  4. Tidligere sykdomshistorikk
  5. Behandlingsbehov/ønsket terapeutisk prosjekt

 

Den som henviser deg merker henvisningen med «Frisk Spesialist – Helse og Arbeid».

Henvisningen sendes først til ditt lokale Distrikspsykiatriske Senter (DPS) for en rettighetsvurdering
DPS vil vurdere om du har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten– som betyr at de vurderer om spesialisthelsetjenesten er der du vil få best mulig oppfølging for dine plager.
Dersom du vurderes å ha en slik rett, vil DPS sette en fristdato for når du senest skal få et tilbud om en time hos en behandler. DPS oversender da henvisning til oss, og vi sender deg et brev som bekrefter at vi har mottatt din henvisningen, samt informasjon om når vi har første ledig time til deg.

Ved spørsmål om vårt tilbud, hvordan du henvises, ventetider o.l. er det bare å ta direkte kontakt med oss!