Informasjonen om håndtering av covid-19 viruset er oppdatert 18.02.2022

For generelle råd om covid-19-viruset, atferd for den generelle befolkningen samt risikogrupper, og en oppdatert liste over smitteområder henviser vi til folkehelseinstituttets nettsider, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/.

Vi er nå inne i en fase hvor de fleste restriksjoner har blitt fjernet, men om du føler deg syk eller har symptomer bør du holde deg hjemme. Om du er usikker ta kontakt med vårt sentralbord på : +47 62 33 01 33 eller din behandler.