Informasjonen om håndtering av covid-19 viruset er oppdatert 25.08.20

For generelle råd om covid-19-viruset, atferd for den generelle befolkningen samt risikogrupper, og en oppdatert liste over smitteområder henviser vi til folkehelseinstituttets nettsider, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/.

 

For pasienter i behandling hos oss gjelder følgende:

Vi begrenser behovet for personlig oppmøte for pasienter henvist til behandling hos oss. Alle pasienter som er i behandling eller er henvist til oss vil få all den behandlingen de har rett til, med faglig høy kvalitet. Behandlingen vil i stor grad foregå fra hjemmet, vi har flere egnede digitale verktøy vi bruker til dette. Vi tar kontakt med deg for å avtale hvordan behandlingen skal gjennomføres. For å bekjempe smitte gjennomfører vi besøksregistering på alle våre avdelinger i forkant av alle besøk, det er viktig at du ikke går inn på våre avdelinger før det er gjennomført. Besøksregistering kan du gjøre her.

Tiltakene innføres som vårt bidrag i den nasjonale dugnaden om å begrense smitten så mye som mulig. Tiltakene evalueres fortløpende og eventuelle endringer publiseres på våre hjemmesider. For ytterligere informasjon om hvordan vi gjennomfører behandling se under:

 

Psykologbehandling: Arbeidsrettet behandling av angst og depresjon

Hovedregel er fysisk oppmøte, men vi har mulighet til å gjennomføre samtaler via video. For avdelingen i Oslo (Wergelandsveien) må en påregne at en del av terapisamtaler foregår på video/telefon. Dersom pasienten selv ønsker video, eller er forhindret fra fysisk oppmøte tilbyr alle behandlere videosamtaler.

 

Rehabilitering
Vi gjennomfører behandling som planlagt. Vi begrenser oppmøtet i våre lokaler i så stor grad som mulig. For at du som pasient skal få beste mulige behandling har vi i hovedsak 2 verktøy som benyttes – Frisk Helse og Assistert Selvhjelp.

Frisk helse er en kommunikasjonsplatform som brukes for videosamtaler, med enkeltpersoner eller grupper og meldingsutveksling. Løsningen er sikret med BankID (høyeste sikkerhetsnivå i Norge) i begge ender og er svært enkelt å bruke. Løsningen lastes ned som en app på din telefon (lenke) eller du kan bruke en datamaskin (Chrome eller Firefox nettleser). Du vil motta en sms fra oss med en lenke, der logger du deg på med BankID i god tid før timen begynner. Deretter kommer du inn i et virtuelt venterom, og din behandler ringer deg opp. I Frisk helse appen finner du også lenke til Assistert selvhjelp, som er en nettportal der vi skreddersyr din rehabiliteringsprosess. Du jobber med mål, får viktig informasjon og forelesninger. Assistert Selvhjelp er et meget godt verktøy for å individuelt tilpasse den oppfølgingen du som pasient trenger.

Disse to løsningene gir oss muligheten til å gi våre pasienter den samme tette oppfølgingen som de ville ha fått ved ordinær rehabilitering.

 

Kartlegging
For deg som er henvist til kartleggingstiltaket vil vi redusere fysisk oppmøte så mye som mulig, helt til nasjonale retningslinjer anbefaler noe annet. Vi gjør en rekke konsultasjoner gjennom Frisk Helse (se over), et sikkert verktøy for videosamtale. For konsultasjoner der det er nødvendig med fysisk oppmøte gjør vi alle nødvendige tiltak for å minimere smitterisiko i så stor grad som mulig. Dette gjelder blant annet hygienetiltak, begrensning av pasientantall og bruk av engangsutstyr.